On nasze grzechy sam w swoim ciele zaniósł na drzewo, abyśmy jako umarli dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości; Jego sińcami zostaliście uleczeni.

1 Piotra 2.24