W co wierzymy na temat boskiego uzdrowienia

  1. Wierzymy, że boskie uzdrowienie jest prawem i powinnością każdego wierzącego.

  2. Wierzymy, że wszelka przeszkoda w uzdrowieniu jakiegokolwiek chrześcijanina nie jest od Boga.

  3. Wierzymy, że Bóg nie jest naszym problemem, a raczej jest naszą pomocą.

  4. Wierzymy, że wszelka przeszkoda w uzdrowieniu pochodzi od wroga.

  5. Wierzymy, że wszelka choroba czy ułomność może być pokonana przez chrześcijanina, jeśli chrześcijanin posłuży się wiarą i mocą.

  6. Wierzymy, że wróg nie jest poważną przeszkodą i może być pokonany przez każdego chrześcijanina, używającego dostępnych środków i broni, zapewnionych przez Boga.

  7. Wierzymy, że wróg może jedynie prawdziwie zostać pokonany przez oręż duchowy, nie przez cielesne / naturalne środki, zalecane przez ludzi.

  8. Wierzymy, że chrześcijanie i niechrześcijanie, nie mając wiary w uzdrowienie, mogą być uzdrowieni, gdy chrześcijanie korzystają z autorytetu Królestwa.

  9. Wierzymy, że wszelka choroba i ułomność są dziełem wroga i powinny zostać pokonane, gdziekolwiek i kiedykolwiek się je spotka.