danuta-i-jaroslawJesteśmy małżeństwem, które postanowiło podążać w swoim wspólnym życiu za Panem Jezusem i być Jego uczniami. Każde z nas kroczyło kiedyś własną drogą, było bardziej lub mniej religijnym, ale pewnego dnia uświadomiliśmy sobie, że, jak mówi Słowo Boże: „Jeśli ktoś nie jest z Jezusem, jest przeciwko Niemu”.

Ten moment, który nazywamy nawróceniem, jest znamiennym zwrotem dotyczącym kierunku i celu naszego życia. Wtedy właśnie dotarło do świadomości każdego z nas, że pomimo tego, iż Bóg jest Miłością, i chce dobra każdego człowieka, to jednak z natury, każdy żyje w niezależności od Boga, rozmija się z Nim, zdążając faktycznie do wiecznego potępienia, a nie wiecznej szczęśliwości.

Uświadomienie sobie tej ogromnie istotnej prawdy doprowadziło do świadomej decyzji – odwrócenia się od własnej drogi i zwróceniu się do Jezusa z prośbą o Jego kierownictwo i prowadzenie. Jezus wysłuchał naszego wołania i wkroczył w nasze życie, dokonując cudu nowego narodzenia. U każdego z nas stało się to w różnym czasie i różnych okolicznościach, ale stało się to naprawdę!

Nie sposób zatrzymać tej prawdy wyłącznie dla siebie, tym bardziej, że Jezus powiedział: Ew. Mateusza 10. 7-8; „A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie.” . Dlatego właśnie szukamy sposobów, aby dzielić się tą Dobrą Nowiną z innymi. Wierzymy, że Jezus „chce dać nam daleko więcej ponad to o co prosimy i o czym myślimy”, dlatego chcemy poznawać Go, ufać Jego obietnicom i świadczyć o Jego dobroci, współczuciu i miłości każdemu. „Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.” List do Rzymian 1. 16-17;

Mieszkamy w Trzbieszowicach koło Lądka Zdroju i dla tego też tą miejscowość mamy w swoich sercach. Bóg dał nam wizję lokalnego kościoła którego „Kamieniem węgielnym” jest Jezus Chrystus. Od jakiegoś już czasu wychodzimy na miasto by głosić Królestwo Boże ludziom mieszkającym w Białymstoku i okolicach. Jesteśmy posłuszni słowom naszego Pana Jezusa Chrystusa z  Ew. Marka  16. 15-18;”I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.” Czynimy też to dokładnie tak jak przykazał Jezus, kładziemy ręce na chorych a ci są uzdrowienie, wypędzamy demony, i uwalniamy ludzi z nałogów i wszelkiego zniewolenia w imieniu Jezusa i w mocy Ducha Świętego.