„Żądanie obietnic” nie jest wiarą. Wiara już je ma. „Żądanie” – dowodzi, że ktoś jeszcze tego nie ma. To niewiara, która usiłuje postępować jak wiara. Tak długo, jak starasz się to dostać, nie zadziałała jeszcze wiara. Wiara mówi: „Dziękuję Ci, Ojcze”. Wiara to ma. Wiara dotarła. Wiara przestaje się modlić i zaczyna uwielbiać. Zwróćcie uwagę, Niewiara mówi: „domagam się obietnic”, „stoję na obietnicach”. To wszystko stanowi język niewiary. Niewiara cytuje Słowo, ale nie działa w oparciu
o nie. Nazywamy to Zgodą w Umyśle. Pamiętam jak podczas naszych początków mieliśmy w zwyczaju „wypraszać obietnice i ogłaszać, że są nasze”. Nie wiedzieliśmy, że nasz język nasycony był niewiarą. Widzicie, wierzenie to po prostu działanie w oparciu o Słowo. Działamy na podstawie tego Słowa tak, jak działalibyśmy w oparciu o Słowo kochanej osoby.

Działamy na podstawie Słowa Bożego, ponieważ wiemy, że jest ono prawdziwe. Nie usiłujemy uwierzyć w nie. Nie modlimy się o wiarę, po prostu działamy w oparciu o nią. Pewnego dnia ktoś powiedział mi: „Staram się sprawić, by Słowo Boże stało się prawdą”. Odparłem: „Nie rozumiem, czemu musisz to robić, ponieważ ono zawsze było prawdziwe”. Ludzie nie znają Słowa, zanim nie zaczną go stosować i pozwolą, by żyło w nich. Być może przesiadywali u jednego
z najznamienitszych nauczycieli czy kaznodziei stulecia od lat, jednak nie stało się ono nigdy częścią ich życia. Stosowanie Słowa w życiu codziennym jest sekretem wiary. Słowo zamieszkuje w tobie
i umożliwia Jemu wyrażanie się poprzez ciebie. Z Winorośli czerpiesz mądrość, miłość i umiejętność. Nigdy nie jesteś pozbawiony zasobów.

Słowo to przemawiający do ciebie Nauczyciel. Kiedy działasz na podstawie Słowa, postępujesz
w zgodnym tonie wraz z Nim. Ty i On współnie podnosicie ciężar. On ma z tobą społeczność, dzieli  się z tobą. Ty dzielisz Jego zdolność i siłę. Teraz rozumiesz, że wszystko, czym jest wiara, to działanie  w oparciu o Słowo. Skończyłeś z formułkami Wiedzy i Poznania.

Teraz chodzimy wraz z Nim, pojmując, że Jego zdolność stała się naszą.