„W Chrystusie” jest to miejsce bezpieczeństwa.

„Chrystus w nas” jest podstawą do radości i pokoju, które przekraczają pojmowanie.

Jest szesnaście fragmentów, które mówią o posłudze i działaniu Chrystusa w nas. Mogę Wam przedstawić tylko kilka z nich, ale ich możliwości są potężne dla wierzącego.

Galatów 2:20 „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.”

Ten, z którym Paweł został ukrzyżowany, Ten który go ukochał i oddał Siebie za niego, teraz żyje w nim.

Ciężko to pojąć.

W tym fragmencie odkryte zostaje przed nami najwspanialsze objawienie. Objawienie, że ten Chrystus, który nas kochał i oddał Siebie za nas, wszedł w te ciała i uczynił je Swoim domem!

Zauważ, że w 1 liście do Koryntian 6:19 „ Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest” jest zarówno wyzwanie jak i obietnica.

Te nasze kruche dotknięte grzechem i chorobą ciała, stają się Jego tabernakulum.

Są Jego domem. Miejscem Jego mieszkania.

On teraz żyje w tych ciałach.

Kto może pojąć co to znaczy?

Efezjan 1:19 i 20 mówi mi, że ta sama siła, która podniosła Jezusa z martwych jest teraz we mnie.

Paweł w liście do Filipian 2:13 powiedział „ Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą.”

Bóg pracuje we mnie, w moim ciele, również w twoim ciele.

Jeśli to zrozumiemy to choroby stracą swoją moc i miejsce.

Choroby nie mogą uczynić wiele jeśli jesteś świadomy będącej w tobie Bożej obecności.

W 1 liście Jana 4:4, Jan mówi „Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie.” 

Wielki wszechpotężny stwórca Bóg, który uczynił światy, mieszka w tych naszych ciałach.

Kiedy Bóg wchodzi w posiadanie nas, On może myśleć przez nasze umysły, kochać przez nas i uczynić naszą wolę Jego wolą.

On może osadzić się w nas, aby mówić w naszym duchu i przez ducha zdominować nasze duchowe i fizyczne życie.

On może dominować części naszego ciała dopóki słowa z naszych ust i myśli naszego serca nie będą akceptowalnego w Jego oczach. Dopóki nie będziemy żyć i kochać w Nim.

Czy widzieć jak potężnymi nas to czyni?

Czy widzicie czemu Paweł powiedział, że nie są mu straszne przeciwności?

Czy rozumiecie czemu Duch powiedział „współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru.”

Jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Jesteśmy, ponieważ jest w nas obecny Bóg.