Wierzymy w moc modlitwy i wiele razy widzieliśmy jej efekty w postaci cudownych uzdrowień. Jeśli jesteś chory lub chora albo znasz kogoś kto potrzebuje modlitwy chętnie będziemy się modlić.

Jesteśmy wierni posłannictwu jakie dał nam Jezus w Ewangelia św. Mateusza 10,7-8; A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie.

Lubimy się modlić spędzając w ten sposób czas z Bogiem i chętnie będziemy się wstawiać o twoje potrzeby. Jezus powiedział: proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a otworzą wam. W liście do Hebrajczyków 11,6; jest napisane: Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. My wierzymy że nasz Ojciec Bóg w niebie nas wysłuchuje i mogliśmy tego wiele razy doświadczyć w swoim życiu jak i innych o których modliliśmy się z wiarą i Bóg nas wysłuchał.

 

Wypełnij formularz