„A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.
Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.
Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój.

Teraz dusza moja jest zatrwożona, i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę.
Ojcze, uwielbij imię swoje! Odezwał się więc głos z nieba:
I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię.” J. 12,23-28;

OJCZE UWIELBIJ IMIĘ SWOJE !!! W jaki sposób Ojciec UWIELBIŁ swoje imię, poprzez posłuszeństwo swojego SYNA. Dla tego, że SYN nie umiłował swego życia bardziej niż wypełnienia woli OJCA.
„Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał;”J. 17,4;
Jeśli chcesz UWIELBIĆ OJCA I SYNA wypełnij JEGO wolę która jest zapisana dla CIEBIE w Marka 16. 15-18;
Nie wargami i doktrynami, nie pięknymi słowami i świadectwami z minionych lat. Chcesz UWIELBIĆ PANA? Czyń uczniami (czeladnikami) a nie pełnymi wiedzy i teorii „ławkowcami”. Wyjdź na zewnątrz i naucz jak głosić EWANGELIĘ W MOCY, UZDRAWIAJĄC CHORYCH I WYPĘDZAJĄC DEMONY.!!!
” Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły.” Mar. 16,20;
Oni POSZLI i wszędzie głosili a PAN potwierdzał SŁOWO znakami które MU towarzyszyły. Nie sądzę by pod PACHĄ mieli kazalnice. Nie mieli też TORY ani spisanych słów Jezusa. Ale mieli SŁOWA OD OJCA które przekazał im JEZUS w SERCACH i tymi słowami się dzielili a PAN POTWIERDZAŁ JE znakami, cudami, uzdrowieniami o czym możemy przeczytać w DZIAŁANIACH APOSTOŁÓW.
>Nie kazaniach ale działaniach<

Izajasza 29, 13; I rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim,

Nie jestem przeciwko chwalenia i wysławianiu Boga ustami za dzieła jakich dokonał, za cuda czy dzieło krzyża. Ale nie na tym polega UWIELBIENIE, uwielbienie to czynienie woli OJCA którą objawił nam Jezus, to wykonywanie jego SŁOWA.

JaroHesed