Gdyż BÓG JEST TYM, KTÓRY W WAS SPRAWIA i CHCENIE i WYKONANIE ze względu na dobrą wolę. Czyńcie wszystko bez szemrania | narzekania i zamysłów | rozważań | powątpiewania, abyście się stali nienaganni, szczerzy | prości — dzieci Boga niewinni | nienaganni w pośród pokolenia wypaczonego | wykrzywionego , jesteście uczynieni widocznymi jak światła na świecie. Fil.2,13-15:

Bardzo często zastanawiamy się co to jest chodzenie według Ducha.?
Często myślimy, że Duch prowadzi nas w jakiś mistyczny sposób, ciągnie nas za rękę lub wprowadza w trans nie wiedząc co robimy. Jednak chodzenie w Duchu to nie mistyczne przeżycia ale praktyczne funkcjonowanie w naturalnym świecie. Tak.! W pracy szkole na ulicy nie mówiąc już o domu czy zgromadzeniu wierzących.
Ale jak.? Ano tak.!
Gdy idziesz ulicą i widzisz chorego to właśnie pojawia się w tobie myśl by podejść i pomodlić się o uzdrowienie. Jest chcenie i wykonanie które jest w Duch, bo Duch chce tego co dobre. Miłość i współczucie które jest w twoim duchu mówi ci byś to zrobił.
[Zastanawianie się i podważanie tego czy się coś wydarzy to tak naprawdę niedowiarstwo bo to nie twoją mocą się dzieje lecz Ducha który jest w tobie. To Duch Święty który jest w tobie chce uzdrowić i ma moc by to uczynić jedynie co musisz zrobić to podejść z wiarą, położyć ręce i powiedzieć słowo by był zdrowy ]
Jednak zaczynasz rozważać czy podejść, czy coś się stanie i czy się czasem nie ośmieszysz. Nie czyniąc tego właśnie podjąłeś decyzje by chodzić według ciała, by wykonać wolę ciała nie Ducha. Prawda jest taka, że wszystko dokonało się na krzyżu to co ty potrzebujesz zrobić to wyegzekwować prawo KRÓLESTWA BOŻEGO. Bożą wolą jest to by każdy był zbawiony (sozo) uzdrowiony, uratowany, uwolniony. Więc chodzenie według DUCHA to wykonywanie woli BOŻEJ czyli zaprowadzanie BOŻEGO PORZĄDKU tu na ziemi. I nie chodzi o to by teraz chodzić po ulicach i zmuszać ludzi by żyli lepiej ale by czynić DOBRO wszystkim którzy tego potrzebują.

Czyń dobro w pracy, szkole, w autobusie czy w sklepie, dawaj miłość i współczucie bo DOBROĆ BOGA DO UPAMIĘTANIA PROWADZI.
Zapytasz czy to jest chodzenie w Duch.? Oczywiście tak ale nie tylko w sytuacji gdy chodzi o uzdrowienie bo Owocami Ducha są:
Gal.5:22-25 „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.”

Jednak my zredukowaliśmy to do spotkań w kościele no bo tak łatwiej. Jednak nie o to chodzi by świecić w kościele gdzie jest jasno. No chyba że i tam jest ciemno.? My mamy świecić w świecie, chodzić w Duchu w świecie i świecić w ciemności.

Ef.5:8-10 „Niegdyś bowiem byliście ciemnością, a teraz światłością w Panu; postępujcie jak dzieci światłości, gdyż owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci i sprawiedliwości, i prawdzie. Badajcie, co jest miłe Panu.”

Bożą wolą a zatem i Ducha który jest w nas jest czynić dobro. Ale gdy tylko powstaje pragnienie czynienia dobra zaczynamy debatę: czy na pewno.? czy potrafię.? jak to możliwe.? czyli tak naprawdę poddajemy w wątpliwość, szemranie, rozważanie i poddawanie pod ocenę możliwości Boga. Zamiast przyjąć szczerze i w prostocie tak jak BÓG MÓWI. Jesteśmy skłonni do rozważania za i przeciw poddając każde polecenie umysłowej obróbce. Zapominamy, że to Bóg daje nam chcenie i wykonanie i nie my ale On w nas. Bo nie naszą mocą, lecz JEGO MOCĄ która jest w nas wykonujemy Jego dzieła. To nie nasze światło lecz JEGO w nas świeci w tym świecie.

To co potrzebujemy zrobić to przemienić nasze myślenia i poddać wszelką myśl pod posłuszeństwo myśli Chrystusowej

Zapytasz czy można znać wolę Boga.? Czy wolą Bożą jest to czy tamto.?
Chodzenie w Duchu to chodzenie w świetle nie po omacku, Zostałeś wyposażony w Boży GPS którym jest DUCH ŚWIĘTY w tobie. Znasz głos Ducha bo jest w tobie musisz się tylko nauczyć rozróżniać co jest dobre, a tu potrzebna ci jest biblia która jest pożyteczna do wykrywania błędów i do nauki. Duch Święty objawia ci słowa Boże zawarte w bibli tak, że staną się dla ciebie jasne i żywe i zawsze będzie cię kierował ku dobru a nie złu. Duch zawsze będzie cie pouczał i przypominał słowa Boga które przeczytałeś w bibli. Duch święty zawsze kieruje się miłością bo miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Rz.13,10

1J. 2,20,27 „A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. Jeśli zaś chodzi o was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył; ale jak Jego namaszczenie uczy was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was pouczyło — tak w nim trwajcie.”

Nie znaczy to, że nie potrzebujesz nauczycieli czy pasterzy ale wszystko musisz poddawać pod słuchanie i posłuszeństwo Ducha Świętego bo On zna ciebie i Boga i to Duch Święty w tobie objawia ci wszystko.

1Kor.2:9-16 „Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłująAlbowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Bogaabyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch,przykładając do duchowych rzeczy duchową miaręAle człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożegobo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać?Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.”

Tak więc Chodzenie w Duchu to bycie posłusznym Bogu – JEGO WOLIktórą objawia nam Duch który jest w nas. Jego wola więc jest nam znana bo kierujemy się miłością i współczuciem i Jego owocami w nas. To co musimy zrobić by chodzić według Ducha to podporządkować MU nasze myśli i ciała. Nie możemy kierować się naturalnymi zmysłami lecz chceniem Ducha bo Duch zawsze chce czynić dobro. Człowiek zmysłowy zawsze poddaje w ocenę, wątpliwość, zastanowienie się nad, rozważanie za i przeciw. Musisz nauczyć się podporządkowywać wszelka myśl i poddawać ją pod myśli Chrystusowe. Tak by to się stało tak naturalne, że nie zastanawiasz się czy to wola Boża bo po prostu to wiesz.

Rz.12:1-2 „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.”

To czego potrzebujemy to dowiedzieć się kim jesteśmy w Nim, w Chrystusie co należy do naszego dziedzictwa i zacząć to wprowadzać w życie.

Ef.4:18-24 „Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa,
Jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.”

tekst: JaroHesed