MIŁOŚĆ –  jest z BOGA i choć można ją odczuwać nie jest uczuciem. Nie można jej wyprodukować ani też na nią zasłużyć. Wynika z ŁASKI ale jest czynna w działaniu polegającym na CZYNIENIU tego co podoba się Ojcu. Wypełnianie Jego woli jest trwaniem w JEGO MIŁOŚCI i jednocześnie trwaniem w Nim i Jego MIŁOŚĆI.

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; pozostańcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwali w mojej miłości, jak i Ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości.” Jana 15:9-10  „Ten, kto zna moje przykazania i ich przestrzega, jest tym, który Mnie miłuje; tego z kolei, kto Mnie miłuje, będzie miłował mój Ojciec i Ja będę go miłował, i objawię mu samego siebie. „ Jan. 14,21;

Wypełnianie JEGO przykazań wynika właśnie z miłości do JEZUSA i OJCA. Wypływa z głębokiej DUCHOWEJ nie DUSZEWNEJ relacji z OJCEM poprzez OFIARĘ JEZUSA. Dla tego PRAWDZIWA BOŻA MIŁOŚĆ wypływa z DUCHA a nie DUSZY. Przyjmujemy ją przez WIARĘ tak jak ZBAWIENIE czy DUCHA ŚWIĘTEGO i TRWAMY w niej w WIERZE nie słowem ale CZYNEM. 

„Ten, kto zna moje przykazania i ich przestrzega, jest tym, który Mnie miłuje; tego z kolei, kto Mnie miłuje, będzie miłował mój Ojciec i Ja będę go miłował, i objawię mu samego siebie. „ J. 14,21;
( Kto zna  i zachowuje moje przykazania  – J. 13,34; Łuk. 10,27; Gal. 5,14; Jak. 2,8; )
Tylko mając relacje z OJCEM będziesz znał JEGO wolę – przykazanie. Tak jak JEZUS znał wolę OJCA ( przykazanie od OJCA) wtedy będziesz mógł czynić to co w NIEBIE tu na ziemi.
„Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.” Mat. 6,10;

Tylko wykonując JEGO wole tu na ziemi trwasz w jego miłości, bo ta miłość uzdalnia cie do trwania w jego miłości.
„Objawiłem im też Twoje imię i (jeszcze) objawię, aby miłość, którą Mnie umiłowałeś, była w nich — i Ja w nich” Jana 17:26
JEDYNE PRZYKAZANIE to MIŁOWANIE OJCA "Będziesz kochał Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całą swoją myślą. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie zaś, podobne temu, to: Będziesz kochał swojego bliźniego tak, jak samego siebie. Mat. 22:38-39;
„Ukochani, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto kocha, został zrodzony z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.”  I Jana 4:7-8
Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, a zatem miłość jest pełnią Prawa.” Rzymian 13:10
„I choćbym część po części rozdał całą mą własność, i choćbym swoje ciało wydał, by się spalić, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, nie zachowuje się niestosownie, nie szuka swojej (korzyści), nie jest porywcza, nie zlicza sobie złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieje, wszystko przetrzymuje. Miłość nigdy nie odpada;” I Koryntian 13:3-8a

Nie kochamy według CIAŁA czy DUSZY ale według DUCHA, Nie kochamy jak  KOCHA ŚWIAT lecz tak jak KOCHA JEZUS. Dla tego też nie kochamy ŚWIATA anie tego co ŚWIATOWE czy NA ŚWIECIE ani też na sposób LUDZKI.
„Nie kochajcie świata ani tego, co w świecie. Jeśli ktoś kocha świat, nie ma w nim miłości Ojca.” I Jana 5:15

Tekst: JaroHesed